ANALIZA DELOVANJA ESUS

Na sliki 4 je prikazan primer napetostnega poteka za vetrni generator in solarni generator. Napetostni potek prvega prikazuje razgibana krivulja. Razvidno je generiranje napetosti v času od 24. ure do 6. ure zaradi vetrovnega vremena. Po tem času napetostni nivo pade na nič, kar je posledica brezveterja. Krivulja napetosti solarnega generatorja narašča z intenziteto svetlobe. Iz slike je razvidno povečanje napetosti ob sedmi uri zjutraj, torej ob sončnem vzhodu in nato v približno pol ure naraste na napetost okoli 13 V. Solarni panel je napetostno zelo stabilen saj ostane na približno istem napetostnem nivoju skozi celi dan. Zaradi tega smo ga uporabili namesto foto celice in z njim določil napetostni nivo ob katerem se svetilka vključi in izključi (Slika 4 oznaka [1]). Iz slike vidimo, da je bila meritev napetosti sončnega panela izvedena v zimsekm času saj je sončni zahod ob 17. uri.

Slika 4:Celodnevni potek napetosti za solarni in vetrni generator

S patentirano sestavo prvih dveh tovrstnih primerov ESUS izdelanih v Sloveniji, si prizadevamo, da bi javna razsvetljava postala bolj energetsko izkoriščena in uporabna kot je bila do sedaj. Vse naprednejša in cenejša tehnologija, ki omogoča koriščenje naravnih virov in zmeraj višje cene električne energije iz omrežja, nas bodo prisilile v hitrejši razvoj in uporabo energetsko samozadostnih sistemov. V vzhodnih državah so zaradi velikega onesnaženja, hitrega ekonomskega razvoja in pomanjkanja električne energije, podobne naprave v javni razsvetljavi bolj pravilo kot izjema. Zato je samo vprašanje časa, kdaj se bomo tudi pri nas obrnili k naravi in brez škodljivih vplivov nanjo uporabili energijo, ki jo v velikem obsegu ostaja neizkoriščena.