ENERGETSKO SAMOZADOSTNA ULIČNA SVETILKA - ESUS

Patentiran sistem ESUS za pridobivanje električne energije izkorišča dva obnovljiva vira energije, tako veter kot sonce. V Velenju je postavljenih osem tovrstnih svetilk.

Sistem ESUS je sestavljen iz vetrne turbine z verikalno osjo in tankoplastnega fotovoltaičnega panela integriranega v steber svetilke.

Velika prednost ESUS je

uporaba pasivnih infrardečih senzorjev (PIR) gibanja, s čimer se izognemo osvetljevanju okolice, ko to ni potrebno in na ta način zmanjšamo rabo električne energije za okoli 80%.

ESUS je preko GSM omrežja povezana z nadzornim računalnikom, preko katerega lahko v realnem času vplivamo na vse funkcije sistema. Dnevno lahko spremljamo in shranjujemo podatke o porabi ter proizvodnji električne energije.

Proizvedena električna energija se shranjuje v akumulatorskih baterijah, ki skrbijo za 3 dnevno avtonomijo delovanja svetilke v režimu brez zmanjšanja moči svetilke. Z uporabo PIR senzorjev gibanja lahko zagotovimo tudi 30 dnevno avtonomijo.

ESUS ima nameščeno sodobno LED ulično svetilko, ki je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

ESUS je prva tovrstna ulična svetilka v Slovenji, ki za svoje delovanje omogoča dvojno in sočasno izkoriščanje obnovljivih virov energije.

Energetska samozadostna ulična svetilka je namenjena osvetljevanju javnih površin in verjamemo, da bodo naši drogovi za ulično razsvetljavo v prihodnosti zamenjali obstojelo infrastrukuro javne razsvetljave.

ESUS je svetla prihodnost!